2018 LGS SINAV YORUMU!

,

 

Büyük ve zorlu bir süreç olan LGS bugün sona erdi. Bu yıl ilk kez iki oturumda gerçekleştirilen sınav da öğrenciler, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, TC İnkilap Tarihi, İngilizce ve Din Kültürü Ahlak bilgisi sınav sorularından sorumlu tutuldular. Sorular 8. Sınıf kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı’nın örnek sorularına da paralellik göstermektedir.

 

Branşlara göre inceleyecek olursak; Matematik soruları; bilgiyi kullanma, yorum yapma ve analitik düşünme yeteneğini ölçen çok yönlü sorulardır. Bu sınav diğer yıllarda uygulanan sınavlara göre zamanı daha iyi kullanmayı gerektiren ve ağırlıklı olarak daha zor sorulardan oluşmuştur. Soru dağılımı geometrik yetenek ve işlem yetenekleri arasında dengelidir. Analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetleri gelişmiş öğrenciler bu sınavda daha avantajlı hale gelmiştir.

 

Türkçe sorularına baktığımız da ise; MEB’in yayımladığı örnek soru tarzıyla bire bir örtüştüğü görülmektedir. Beklendiği gibi Türkçe soruları ağırlıklı olarak okuduğunu anlama, yorumlama üzerinden sorulmuştur. Özellikle uzun metinler verilip bu metne bağlı anlam sorularının yanı sıra dil bilgisi soruları da yöneltilmiştir. Böylelikle soruların daha çok okuduğunu anlayan, analiz yapabilen, çok yönlü düşünebilen öğrencileri seçmek üzerine hazırlandığı anlaşılmaktadır.

 

Fen Bilimleri soruları, örnek sorulara benzer şekilde genel olarak deneysel ve öğrencilerin analiz etme ve yorum yeteneklerini ön plana çıkaran sorulardan oluşmaktadır. Sorular müfredata ve kazanımlara uygundur ancak Fen Bilimleri kitabında anlatılan bilgi ve kavramlar; tablo, şema, grafik ve deneyler içerisinde verilmiş ve buradan sonuca ulaşılması istenmiştir. Ancak bazı sorularda fazla ve kullanılmayan bilgiler verildiği için soru gereğinden fazla uzamış ve zaman kaybına neden olmuştur.

 

İngilizce sorularının da Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu müfredat ve kazanımlara uygun olduğu görülmektedir. Sorular çoğu öğrencinin yapabildiği düzeyde olup, açık, net ve anlaşılabilir şekildedir. Bu sınav öğrencilerin okuma, anlama ve buna paralel olarak doğru görseli bulma becerisini ölçmektedir.

 

TC İnkilap Tarihi Soruları da yine Millî Eğitim Bakanlığının kazanımlarına uygun ve daha önce açıklanan örnek sorulara paralellik göstererek hazırlanmıştır. Sorular öğrencilerin kavram bilgisini ölçmeye ve okuduğunu anlamaya yöneliktir. Öğrenciler sorularda verilen bilgileri ve kendi yorum güçlerini birleştirdiklerinde soruları rahat bir şekilde cevaplayabilirler.

 

Ve son olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınav soruları da daha önce yayınlanan örnek sorulara paralellik göstermiş olup,  öğrencilerin daha çok yorum gücü ölçülmeye çalışılmıştır.