KASIM AYI VELİ MEKTUBU

 

Değerli ebeveynler; 

ERA Kolejleri olarak her ay belirlenen değerler eğitimi programımız ile gerek sınıf içi etkinliklerle gerekse farkındalık çalışmaları ve projelerle öğrencilerimiz sevgi, saygı, sorumluluk, empati gibi değerleri kazanır ve bu kazanımları yaşam içerisinde uygulayarak geliştirme imkanı bulur. Öğrencilerimizin çevresine karşı duyarlı, kendine güvenen, arkadaş canlısı, anlayışlı, dostluğa ve güvene önem veren bir insan olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile Kasım ayı değerimizi “Arkadaşlık ve Güven” olarak belirledik. 

Arkadaşlık, çocukların sosyalleşmeyi aile ortamı dışında kendi yaşıtlarıyla sağlamaya başlamasıdır. Çocukların sosyal gelişimi için arkadaş çevresinin ve arkadaşlık ilişkilerinin önemi oldukça büyüktür. Arkadaşlık çocuk için bütün gelişim dönemlerinde önemli bir etkiye sahiptir ve çocuğun arkadaşlık ilişkilerinden onun iç dünyasını anlamak mümkündür. Yapılan araştırmalara göre bir çocuk henüz çok küçükken, bebekken bile arkadaşa ihtiyaç duyar. Çocuk başkaları tarafından sevilmek, oyunlara, etkinliklere kabul edilmek ve kendisine değer verilmesini ister. Akranlarıyla olumlu ilişkiler kurarak onlar tarafından değerli olduğunu hisseden çocuğun olumlu benlik algısı geliştirmektedir. 

Çocuklar sosyalleşmeyi, toplum halinde yaşamayı, toplumda yaşamanın bir takım kuralları olduğunu ve bu kurallara uymayanın dışarda kalıp dışlanacağını, her zaman kendi isteklerinin kabul edilmeyeceğini, başkalarının düşünce ve isteklerine saygılı olması gerektiğini kurduğu arkadaşlıklardan öğrenir. Okul döneminde çocukların birbirleriyle daha fazla ilişki kurmaları çocuğun daha dışa dönük ve arkadaş canlısı olmasına imkan sağlamaktadır. Okul, çocukların aile ortamı dışındaki sosyal yaşantısıdır. 

Biz öğretmenlere, siz ebeveynlere ve hatta çocuğun hayatına bir şekilde dokunan herkese düşen en önemli görevlerden biri çocukların arkadaşlık edinmelerine ve bu arkadaşlıkları sürdürme sürecini kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktır. Bu türden destek alan çocuklar hem fiziksel hem duygusal hem de zeka anlamında olumlu ilerleme kaydederek sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurma becerileri elde eder. Çocuklar oynadıkları oyunlarda ve katıldıkları etkinliklerde kendi yeteneklerini, üstün ve zayıf yönlerinin neler olduğunu öğrenme fırsatı elde eder, yani kendini daha iyi tanıma fırsatı bulur. 

Ebeveynlerin çocuklarını iyi tanıyarak onların istek ve beklentilerini anlamaları ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi çocukların sosyal ve benlik gelişimlerine olumlu katkı sağlamaktadır. Çocuğun paylaşımcı olması, diğer arkadaşlarına karşı sıcak kanlı yaklaşabilmesi için gereken sosyal ortam ebeveynler tarafından da sağlanmalıdır. Paylaşımcı olma konusunda örnek davranışlar sergilendiğinde çocuk gördüğünü uygulamaya başlayacaktır. Unutmayalım ki bizlerin fark etmediği ufacık davranışları bile çocuklar fark edip uygulayabilmektedir. Bu nedenle davranışlarımızla da hep birlikte onlara örnek olabilmeli, yol göstermeliyiz. 

Çocuklar bazen hep benim istediğim olsun tarzında düşünebilir ve yenilgiyi kabul edemezler. Bu durumda anlayışlı yaklaşarak çocuğunuza empati kurmayı öğretmeyi deneyebilirsiniz. Bunu yaparken değişim göstermeleri için onlara zaman vermeli ve sabretmeyi öğretmek için önce kendimiz de sabırlı olmayı denemeliyiz. Hep kazanmak isteyen, kaybettiğinde normal dışı tepkiler veren çocuklara onları kaybettiklerinde de sevdiğimizi, sevgimizin değişmeyeceğini gösterebiliriz. 

Değerli ebeveynler çocuğunuzun davranışlarına odaklanmak yerine duygularını tanımlamasına ve anlatmasına da fırsat verin. Çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirip arkadaş canlısı, paylaşımcı ve yardımsever bir birey olması için yaşıtları ile birlikte oyun oynama olanağı sağlayın. Çocuğunuz ile siz de yaşıtıymış gibi oyunlar oynayın onun hayal dünyasına eşlik edin. Unutmayın bazen çocukların yaşına inerek onlarla oyun oynamak onlara kendilerini değerli hissettirir, sevildiklerini hissederler ve kim bilir belki oyunun sihirli gücüyle çocukların içsel dünyalarındaki sesleri duyma imkanı buluruz. 

 

ERA KOLEJLERİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ