Anaokulu – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım


Image Map

Anaokulu

Beyinlerini Kullanabilme Becerileri HARİKA


ERA’da Okul Öncesi Eğitim boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir program uygulanır. Okul çağı çocuklarının ihtiyaç duydukları zihinsel farkındalık ve algı, odaklanma, dikkat, hafıza gibi becerilerinin ne düzeyde olduğu ölçülerek gelişim programı kapsamında potansiyellerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

Özgürce Oynayabilmeleri HARİKA


Çocuklarımızın kendilerini kısıtlamadan özgürce düşünebilmelerine olanak sağlayan programın temel prensibi eğitimde metodların değil, insan kişiliğinin göz önüne alınmasıdır. Özgür düşünme programı ile çocuklarımız önceden tasarlanmış bir ortamda kendi kendilerini geliştirebilecek şekilde hareket fırsatı bulur ve istedikleri materyallerle, istedikleri zaman ve istedikleri yerde oynarlar.

Çocuklarımız, gerçek hayatın okul öncesi yaşa indirgenmiş bir simülasyonu gibi tasarlanan atmosferde, bireysel farkındalıkları geliştirilirken aynı zamanda sosyal hayata da hazırlanırlar.

Sanata İlgileri HARİKA


Çocuklarımız için önemli olan gelişim süreçlerinde teorik bilgiden çok daha kavratıcı olan şarkıları, şiirleri, masalları, resimleri, şekilleri ve görsel malzemeleri sanatsal gelişim programıyla deneyimleyebilmeleridir. Bu deneyimler sayesinde el işi dersleri, müzik, resim, heykel, yabancı dil, hikayeler ve sahne sanatları ile tanışma imkanı yakalarlar.

Sosyal Hayata Uyumları HARİKA


Adaptasyon becerilerinin gelişimi programıyla anaokullarımızdaki okul öncesi eğitim sürecini, becerilerin geliştirildiği bir oyun süreci olarak ele alırız. Klasik eğitim sistemindeki sınıflar yerine tematik okul yaklaşımı ile çocuklarımıza İngilizce derslikleri, sanat atölyeleri, bilim atölyeleri ve tiyatro sahnelerinin yanı sıra kapalı/açık oyun bahçelerinde özgürce oynama imkanını sağlarız.

Duyularını Kullanabilme Becerileri HARİKA


Yaparak yaşama becerilerinin gelişimi programında çocuklarımız onlara sağladığımız imkanlarla planlar, gözlem yapar, ihtiyaç duyduğu malzemelere kolaylıkla ulaşır ve becerilerini özgürce ortaya koyarak kendi ürünlerinin sunumlarını gerçekleştirirler.

İletişim Becerileri HARİKA


Doğaçlama uygulamalarla birlikte saygı, sorumluluk ve hoşgörü gibi tutumların da geliştirildiği bireysel becerilerin gelişimi programında çocuklarımız keşfetme, araştırma, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar.