EKİM AYI DEĞERİ: SAYGI VE DEMOKRASİ

, ,

 

Değerli ebeveynler;

Günümüz dünyası hızla değişmekte ve gelişmektedir. İnsanoğlunun psiko-sosyal yapısı gereği bizler bu değişime uyum sağlamaya çalışırken; değişen dünyada nesnel farklılıklara (teknolojik alet, maddiyatı olan eşya vs.) kolay adapte olabilirken soyut farklılıklara (değerler, değişen fikirler, vs.) uyum sağlamakta güçlük çekmekteyiz. Biz ERA Koleji olarak eğitim sistemimiz içerisinde yer verdiğimiz değerler eğitimi ile değerlerin öğretilebilir, örnekler ile pekiştirilebilir olduğunu ve öğrencilerimizin değişen dünyadaki soyut farklılıklara kolay adapte olabilmelerini amaçlamaktayız. Bu amaçla Ekim ayı “Saygı ve Demokrasi” değerini işleyeceğimiz ay olarak belirlenmiştir. Saygı; insanları din, dil, ırk, gelenek-görenek, bedensel ve zihinsel engeller olmaksızın ayırmadan farlılıkları ile kabullenmek olarak tanımlanabilir. Diğer tüm değerlerde olduğu gibi saygı değeri de doğuştan gelen değil öğrenilerek kazanılabilecek davranışlar bütünüdür. Bu noktada siz değerli velilerimize, çocuklarımıza saygı değerini aşılayabilmek için neler yapabiliriz noktasında büyük görevler düşmektedir; çünkü değerler tıpkı diğer öğrenmeler gibi öncelikle ev ortamında tohumu atılır. Sizlere, çocuklarınıza bu tohumları ekmeniz noktasında bazı önerilerimiz;

  • Çocuklarınıza kendilerine saygılı olmayı öğretin. Kendilerine saygı göstermekle beraber etkileşimde bulundukları insanlara karşı saygılı olmaları, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları için onlara yol gösterin.
  • Saygının temelinde sevgi ve anlamaya çalışmak vardır. Çocuklarınızı dinleyin ve onlara dinlemenin önemini vurgulayın.
  • Onlara günlük yaşam içerisinde kullanabilecekleri sevgi kelimeleri öğretin ve günlük hayatta kullanmaları için teşvik edin. (lütfen, teşekkür ederim, rica ederim, özür dilerim, kolay gelsin gibi)
  • Çocuğunuza insanlarla iletişim sırasında selamlaşma yollarını gösterin. (Günaydın, iyi günler, merhaba gibi)
  • Sosyal ortamlarda, toplu taşımada, organizasyonlarda, etkinlik alanlarında, oyun yerlerinde onlara uygun davranışları anlatın, uygun davranışları uygulayan çocuklarımızı takdir edin, olumlu geri bildirimler verin.
  • Kurallar belirlenirken ve çocuğunuza doğru-yanlış davranışları açıklarken nedenlerini gerekçeleri ile açıklayın. Siz anne-baba olarak öyle istediğiniz için değil çocuğunuz iyi-kötü kavramını ayırt ederek doğru olduğuna inandığı için kurallara uymalı ve etrafındaki insanlara da bu doğrultuda saygı duymalıdır.
  • Bireysel farklılıklar, fiziksel farklılıklar noktalarında onlarla konuşun ve uygun söz, davranışları deneyimleyerek onlara öğretin.
  • Doğada çocuğunuzla birlikte vakit geçirin, doğaya ve çevresine saygılı olmayı anlatın.

 

ERA Kolejleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi