ERA AKADEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ – FEN BİLİMLERİ

, ,

Fizik

TYT de geçen yıl TYT’deki konu başlıklarına yakın sorular soruldu. Günlük hayatla ilişkilendirilen soru tarzları kazanımlara uygun, kolay veya orta düzey sorulardı.

AYT önceki yıllardaki konu dağılımı ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştı. Farklı kazanımların birleştirildiği soru tarzları olmakla birlikte geçen yıllardan farklı olarak işleme değil yoruma ve muhakemeye dayalı soru tarzları artmıştı.

Kimya

TYT soruları kazanımlara uygun yapılabilir kolaylıktaydı. Eleyici soru tarzının olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak bilgiyi kullanma becerisine dayalı sorulardı.

AYT soruları yine müfredat ve kazanımlara uygun olmakla birlikte soru dağılımının homojen olmadığını organik kimyaya çok az yer verildiğini söyleyebiliriz. Eleyici sorular bulunmakla beraber hem doğrudan bilgiyi kullanma becerisini ölçmeye hem de muhakemeye dayalı sorular olduğunu söyleyebiliriz.

Biyoloji

TYT soruları genel olarak kolay temel biyoloji bilgisine dayalı sorulardı.

AYT soruları kazanımlara uygun olarak hazırlanmış, farklı kazanımların birleştirildiği soru tarzları olmakla birlikte doğrudan bilgiye dayalı sorular ağırlıktaydı. Seçicilik düzeyi nispeten yüksek olan sorular da vardı.