ERA AKADEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ – MATEMATİK

, ,

 

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının sonunda yapılan YKS Matematik sorularını incelediğimizde ÖSYM’nin açıklamalarına uygun, müfredata uygun, beklentilerimiz doğrultusunda sorular olduğunu görüyoruz.

TYT Matematik soruları genel olarak hikayeleştirilmiş içeriğe sahip yeni nesil diye tabir edilen sorulardan oluşmaktaydı. 5-6 tane soru tüm öğrencilerimize hitap edecek düzeyde kolaydı. Bir sorunun bariz bir şekilde hatalı olması sonucu ÖSYM tarafından hemen iptal edildi. İptal edilen bir sorunun olması zaten zaman yönetimi sorunu yaşayan öğrencilerimiz için dezavantaj yarattı.  Matematik soruları artık sadece matematik bilgisini değil okuduğunu anlama ve ilk defa karşılaşılan problem durumuna nasıl tepki verileceğini ölçmeye yönelik muhakeme becerisine odaklanan sorulardan oluşmaktadır. Bu yüzden öğrencilerimiz genel olarak soruları anlamada sıkıntı yaşadılar. Gelecek sene biraz sürenin uzaması öğrencilerin daha doğru değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

AYT Matematik soruları beklediğimiz gibi geçmiş yılların sorularıyla aynı düzeydeydi. Sorularda TYT’de olduğu gibi günlük hayatın modellenmesi söz konusu değildi. Belirleyici sorular özellikle 12. sınıf müfredatından geldi, geometri soru dağılımı korunmuştu. Geçen sene başlayan öncüllü soru kültürü devam etmiş, özellikle geometri sorularında öğrencilerin ilk olarak öncüllere uygun olarak şekli çizmesi ve sonrasında çözmesi beklenmişti. AYT soruları bilgi ağırlıklı, işlem ve yorum gerektiren sorulardı, o yüzden Türkiye ortalamasının geçen seneye göre yükselmeyeceğini bekliyoruz.

Gelecek sene sınava girecek öğrencilerimiz matematik dersinde başarılı olmak için; her sınıf düzeyindeki tüm kazanımları çok iyi öğrenmeliler. Her konudan ilk olarak rutin sorular (kazanımı anlama soruları) çözmeliler. Kazanımları kavradıktan sonra yeni nesil diye tabir edilen günlük hayatın modellemesini içeren sorular çözmeli ve bu sorularda daha çok okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara yer vermelidirler. Matematik dersi ancak düzenli çalışıldığında ve bolca pratik yapıldığında başarılacak bir derstir bu yüzden özenle düzenli çalışmak çok önemlidir.