ERA AKADEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ – SOSYAL BİLİMLER

, ,

 

TYT Tarih

Soruların 9, 10, 11. sınıf konularını kapsadığını, kavram bilgisi ağırlıklı ve verilen paragrafa göre cevapların istendiği, orta zorluk düzeyinde müfredata uygun net ve açık soruların olduğunu,

AYT Tarih

Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 sorularının 9, 10, 11. sınıf konularını kapsadığını, orta düzey ve yapılabilir, kavram bilgisine dayalı, bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.

TYT Coğrafya

Soruların harita bilgisi isteyen, kavram haritalarına yer verildiğini, yorumlama gerektiren, müfredata uygun, anlaşılır ve yapılabilecek düzeyde, nüfus ve doğal afetler ilgili soruların olduğunu, belirsiz soruların olmadığını,

AYT Coğrafya

Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 sorularının 11. ve 12. Sınıf konularını kapsadığını, bilgi ve yorum içerikli sorulardan oluşan, orta düzey ve yapılabilir,genel itibari ile nüfus, ekonomik coğrafya, küresel örgütler, çevre sorunları, doğal afetler, doğal kaynaklar gibi güncel konular önem kazandığımüfredata uygun konuların seçildiğini görmekteyiz.

TYT Felsefe

Soruların uzun paragraflardan oluştuğunu, yoruma ve analize dayalı, müfredata uygun ve zor olmayan ortay düzeyde sorulardan oluştuğunu, paragrafa dayalı, tamamen okuduğunu anlama ve yorumlama ile alakalı, sadece ezber yeteneğini değil yorum yeteneğini de geliştirmeyi destekleyen soruların olduğunu,

AYT Felsefe

Kavram bilgisi ağırlıklı, Felsefe, Psikoloji ve Sosyolojide yorum, Mantıkta ise bilgi sorularının olduğunu, geçen yıl yapılan AYT Felsefe sorularıyla karşılaştırdığımızda zorluk derecelerinin birbirine yakın ve hatta iki yılda ortak olan konuların olduğunu, kolay ve anlaşılır soruların seçildiğini görmekteyiz.

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Soruların öğrencilerin bilgisini,  algı ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikte olduğunu, müfredata uygun, orta düzeyde hazırlanmış, bir iki sorunun bilgi kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğunu,

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

TYT sorularına kıyasla daha çok bilgi ağırlıklı, kavram bilgisi gerektiren, yine müfredata uygun, orta düzey ve kolay anlaşılır soruların seçildiğini bir iki sorunun yorum yapma ve analiz gerektiren sorulardan oluştuğunu görmekteyiz.