ERA AKADEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ – TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

, ,

 

Bu yılki YKS Türk Dili ve Edebiyatı sorularına baktığımızdaTYT’de kısmında önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi sorularının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Soruların 28’i anlama ve yorumlamayla ilgili sorulurken 12 soru dil bilgisinden soruldu. Yine önceki yıllarda olduğu gibi dil bilgisi sorularının bir kısmı bir soruda birden çok kazanımı ölçmeye yönelikti. Türkçe soruları sınavın geneline bakıldığında zorluk düzeyi açısından belirleyiciydi. Anlam sorularında çeldiricilerin birbirine çok yakın olması öğrencilerin, doğru yanıta ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda kalmasına ve dolayısıyla zorlanmalarına neden olmuştur diyebiliriz.

 

AYT sınavına baktığımızda ise 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinin 3 sorusu anlama ve yorumlamaya yönelikti. Diğer sorular ise alan bilgisi konularındaki kazanımları ölçmeye yönelik idi. AYT Türk dili ve edebiyatı sorularında en dikkat çekici nokta ise soruların dört yıllık edebiyat müfredatından neredeyse eşit dağılımlı sorulması oldu. Zira geçmiş yıllarda Edebiyat testinde Divan Edebiyatı ya da Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konularındaki kazanımları ölçmeye yönelik sorularla karşılaşıyor idik.  Bu yıl bu odak noktalarından çıkıldı, adaylar tüm müfredatı ölçen sorularla karşılaştı. Dolayısıyla, bu sınavın ölçme değerlendirme açısından daha güçlü olduğu söylenebilir. Sınavın dikkat çekici diğer noktası da metin yorumlama sorularının önem kazanması oldu.

 

Genel bir değerlendirme yapacak olursak Müfredat dışı ya da hatalı herhangi bir soru yok. Sorular orta düzeyde zorluk derecesine sahip idi. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Sınava giren tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilerim.