ERA AKADEMİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ – YABANCI DİL

, ,

 

Sınavın genel değerlendirmesini yapacak olursak orta zorluk derecesinde bir sınavdı. Düzenli ve planlı çalışan öğrencilerin nispeten kolaylıkla cevaplayabileceği soruları içermekteydi. Soru sayısı, türleri ve konuları bağlamında herhangi bir sürpriz ile karşılaşmadık. Sınav soruları geçen yıl ki sorulara benzer nitelikteydi. Uzun paragraf soruları ise öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bütünü anlamaya yönelikti. Sadece dilbilgisi ve kelime bilgisinin yeterli olmadığını, dili yetkin kullanabilme ve yorumlayabilmenin de sınavda belirleyici olmuştur.