ERA KOLEJLERİ İLGİ VE YETENEKLERİ MİZACA GÖRE BELİRLİYOR!

, ,

 

ERA Kolejlerinin öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı ile belirlediğini dile getiren Kurumsal İletişim ve Marka Direktörü Gülçin Aşkın Çetin,her çocuğun ilgi, yetenek ve mizacı doğrultusunda eğitim alarak potansiyelini gerçekleştirme imkânına kavuşacağı bu modelin işleyişi hakkında bilgi verdi.

James Wooden’un çok güzel bir sözü var ki çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarının önemini özetle söylüyor; ben de o sözden atıfla söyleyeceklerime başlamak isterim: “Başarı, bir iç huzurudur; bu iç huzuru, yapabileceğinin en iyisi olduğunu bilmekten kaynaklanır.”

Tüm öğrencileri sevgiyle kucaklıyor ve yapabileceklerinin en iyisi olabilecekleri bir eğitim imkanına sahip olmalarını gönülden diliyorum.

 

  • ERA Kolejleri olarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini nasıl belirliyorsunuz? Bu konuda uyguladığınız testler var mı?

 

Öğrencilerimize uyguladığımız mizaç testleri bize onların ilgi ve yetenekleri hakkındaki bilgiyi veriyor. Bunun yanı sıra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz de test ve envanterlerle öğrencilerimizin yetenekli oldukları ilgi alanlarını tespit ediyor. Tüm kademelerdeki her bir öğrencimizin tamamen kendine özgü bir dünyası ve kendine özgü farklılıkları, yetenekleri olduğunun farkındayız. Tüm öğretmen hizmet içi eğitimlerimizin ana gündemi bu öğrenci farklılıkları üzerine oluyor. Ne yaparsak öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini ve bizlerin onlara doğru rehberlik etmemizi sağlar diye bu konu üzerine eğiliyoruz. Sanayi dönemine özgü tek tip eğitim anlayışının çok gerilerde kaldığı bir çağdayız. Günümüzde artık yeniliklerin ve dünyanın geleceği noktada her bireyin kendine has özel yeteneklerini üst düzeyde ortaya çıkarmasının önemli olduğunun bilinci ile bir eğitim ortamı oluşturmak için bu yola çıktık ve emin adımlarla ilerliyoruz.

 

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarının yanı sıra bu eğitimi ve donanımı dünyanın geleceğini inşa ederken insanın faydasına kullanacak ahlaki boyuttta da etik duruşu kazandırmak eğitim vizyonumuzun temel unsuru.

 

Eğitim dünyası; velileri ve öğrencileri suistimale çok açık bir dünya. Velilerimizi kendi çocuklarının gerçeklikleri ile tanıştırmayı etik ve toplumsal fayda açısından çok doğru buluyoruz. Yoksa her veliye standart hayalleri kurdurmak çok daha kolay! Ancak bunu yapmak ne bizim vicdanımıza ne de ahlaka sığar! Her çocuk aynı değildir ve bu farklılık çok değerlidir. Biz farklılıklarımızla değerliyiz ve toplum da bu farklılıklardan çok daha kazançlı çıkıyor. Herkesin mühendis ya da doktor olduğu bir dünyada yaşamak nasıl mümkün olur? Herkes futbolcu ya da sanatçı da olamaz. Velilerin aklında olan bu gibi mesleki kariyer hedeflerinin kendi çocuklarının ilgi ve yetenekleri ile ve mizacı ile ne kadar uygun olduğunu tüm velilerimize Mizaç Merkezli Eğitim imkanımız ile sunuyoruz ve bundan çocuklarımız ve geleceğimiz adına mutluluk duyuyoruz. ERA Kolejleri olarak Mizaç Merkezli Eğitim yaklaşımımızla insan ve yetenek ziyanına dur diyoruz!

 

  • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek hangi programları uyguluyorsunuz?

 

Bugün ekonomisi güçlü toplumlara baktığınızda genel özelliklerinin başında        insanı merkeze alan bir eğitim sistemine sahip olmaları gelir. ERA Kolejlerinde her çocuğun merkeze alındığı, kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için kendini tanıması ve doğru yönlendirilmesinin sağlandığı ve bütünsel gelişimin öne alındığı bir eğitim ortamını,  eğitimin temel işlevi olarak benimsiyoruz.

Eğitim modelimizin temel amacı; çağın ve geleceğin becerileri ile donanmış, meraklı, araştıran, öğrenmeyi seven, nitelikli ve ahlaklı çocuklar yetiştirmek! Bunun için okullarımızda her çocuğu değerli gören bir eğitsel işleyişi sürdürüyoruz. Ayrıca

“Sanat ve Spor Programları” ile öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyoruz. Mizaç testleri ile öğrencilerimizin ilgi alanlarını tespit ettikten sonra öğrencilerimizi ilgi alanlarına uyan kulüplere yönlendiriyoruz. Bunun yanında ERA Kolejlerinde spor ve müzik becerilerini ölçen değerlendirme testlerinin uygulamaları yapılıyor.

Günümüz çocuklarının 21.yüzyıl becerileri ile kendilerini geliştirmeleri için özel bir program uyguluyoruz. Bu programda da 3D yazıcılar, Art-Stem Uygulamaları, Robotik ve Kodlama derslerini müfredatımızda vermekle beraber bu alanda özellikle ilgili ve yetenekli öğrencilerimizi de yarışmalar ve projelerle destekliyoruz.

 

  • Öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini desteklemek için okulun fiziki ve sosyal alanlarını nasıl yapılandırıyorsunuz? Bu konuda özel çalışmalarınız var mı?

 

ERA Kolejleri 2013’te kurulurken özellikle mimari alanda sektöre büyük bir farklılık ve yenilik getirdi. Bursa’da yapılan “Türkiye’nin ilk olimpik kampüsüne” sahip olan ERA Kolejleri kampüslerinin her bir alanı, sınıfı, atölyeleri ve sosyal alanları özel bir mimari dizaynla çizildi, tasarlandı ve mobilyalar özel üretildi. Mobilyaların ve mimarinin hedefinde öğrencilerin kendilerini mutlu hissedecekleri bir eğitim ortamında bulunmaları vardı. Bulundukları ortamı onlar için mutluluk verici ve ayrılmak istemedikleri bir duyguda kurguladık. Günlerinin çoğunu geçirdikleri okul ortamı çocuklarımızın ruh hallerini iyi ya da kötü etkiliyor. Bazı renk ve dokular bu ortamları o kadar soğuk ve sevimsiz yapabiliyor ki bunun öğrenmeyi de olumsuz anlamda etkilediğini görüyoruz.  Biz renklerden uygulamalara tüm seçimleri yaparken insan psikolojisini de inceleyerek özel bir danışmanlık hizmeti aldık ve sonuçtan da tüm öğrencilerimiz çok memnunlar. Sıcak renkleri kullandığımız mimarimizin sosyal alanlardaki kurgularında alt mesajımız ise hayatta her şeyin ait olduğu kendine özel bir yeri olmakla birlikte bir başka açıdan da her şeyi kullanım amacından farklı olarak kullanmanın da mümkün olduğu fikri.

 

  • Okulda farklı alanlara yönelik atölyeler var mı? Bu atölyelerde hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor?

 

Tabi ki çok alternatif atölyelerimiz var. Özellikle buradaki çeşitlilik her çocuğa kendini ait hissettiği yeri bulmasını sağlıyor.  Atölyelerimizin temel gayesi de beceri gelişimini sağlamak.

Teknoloji Tasarım ve Beceri Atölyelerimiz öğrencilerimizin en sevdikleri atölyelerden biri. Bizim için de atölyelerimiz, öğrencilerimizi üretime yönlendirmeleri adına çok umut verici. Yapılan pek çok ürün de aynı zamanda sorumluluk bilincini pekiştiren farklı projelere dönüşebiliyor. Bu projeler çocukların sosyal anlamdaki duyarlılıklarını artırıyor. Sosyal sorumluluk projelerinin, toplumun ve dünyanın sorunlarına da duyarlı ve çözüm üretmek konusunda çekimser kalmayan, elini taşın altına koyan gençler olmaları adına önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin girişimcilik yanlarını ve çözüm odaklı birer yurttaş ve birey olarak toplumda var olmalarını destekliyoruz.

 

  • Öğrencilerin atölye çalışmalarına ilgisi nasıl? Çalışmaların sonucunda elde edilen kazanımlar neler?

 

Yapılan atölye çalışmaları sayesinde çocukların öz yeterlilik duyguları gelişiyor. Öğrendikleri bilgiyi atölye sonlarında bir değere dönüştürmenin mutluluğunu yaşayarak günü sonlandırıyorlar. Öğrenmenin keyfini yaşamaya başlıyorlar. En önemli kazanım da bu olsa gerek. ERA’nın vizyonunda olan öğrenmeyi öğrenen öğrenciler, her zaman kendi iç motivasyonları ile başarıya ulaşma konusunda emin adımlarla ilerleyebiliyorlar ve zorluklar karşısında yılmıyorlar. Aynı zamanda atölyeler öğrencilerin merak duygularını tetikliyor. Bu duygu da öğrenme ve başarının anahtarı zaten. Bu anahtar ellerinde iken bir de atölyeler sayesindeki deneyim olanağı eklenince her şey tamamlanmış oluyor. Sosyal açıdan baltığımızda, daha fazla sosyal ilişki içinde oldukları için iletişim becerileri gelişiyor. Tüm bunlarla beraber de her birinin özgünlükleri pekişiyor. Hem rahatlama hem de kendilerini gerçekleştirme yaşadıkları için de mutlu oluyorlar.

 

Gülçin Aşkın Çetin