ArtStem & Robotik – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım

ArtStem & Robotik


ERA Kolejleri “İnovatif Eğitim Sistemi” anlayışının bir yansıması olarak eğitim sisteminin içine “ARTSTEM” kavramını koyarak öğrencilerinin bütünsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

ARTSTEM kelimesinde; ART, sanat; STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) başlıkları gizlidir. Bu eğitim felsefesi, yukarıdaki alanların her ne kadar birbirinden ayrı branşlar gibi gözükse de aslında bir bütünün parçaları gibi iç içe geçmiş olması fikrinden doğar. Öğrencilerin herhangi bir alanda projelerini gerçekleştirirken, bu alanların tamamından faydalanarak çalışmalarını sürdürmesi ve eğitimlerini ortak platformlarda alması felsefesine dayanır.

STEM kelimesi, İngilizce “kök” manasına gelmektir. Aslında bu eğitim mantığının amacı da bu fikirden doğar. Bütün bilimler aynı kök üzerinden dallanıp budaklanmıştır. Öğrenciler de kendi düşünce dünyalarını, kendi becerilerini geliştirirken almış oldukları eğitim disiplinlerini nasıl birbirleriyle kullanabileceklerini bu sistem sayesinde geliştirir ve uygular.

Teknolojinin ve hayatın hızının bu kadar arttırdığı günümüzde bilgiye ulaşmak artık eğitim sistemleri için yeterli gelmemektedir. Günümüzde eğitim, salt bilgiye ulaşmaktan ziyade o bilgileri hayatın içine nasıl katabiliriz ve bu bilgilerle var olan sorunlara nasıl çözümler üretebiliriz, neleri geliştirebiliriz temel soruları üzerinden gerçekleşmektedir.

ARTSTEM; farklı alanlardaki öğrenilmiş bilgilerin hayatın içine katılabileceği, 21. yüzyıl becerilerinden olan inovasyon, yaratıcılık, eleştirel düşünme, bilimsel ve tasarımsal düşünme, matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı, dijital dünya vatandaşlığı, kavram kazanımlarının gerçekleştirilebileceği bir yaklaşım sunar.

Öğrencilerimize bu yaklaşımı anlatırken dünyanın önde gelen markalarıyla birlikte çalışıyoruz. Dünyanın en büyük robot turnuvasını düzenleyen VEX Robotics markası, çocukların problem çözme, kodlama, tasarım ve mühendislik yeteneklerini geliştirmek üzerine yoğunlaşmış set içerikleri üretir. ERA Kolejleri olarak her kampüsümüzde öğrenci seviyelerine göre VEX Robotics setleriyle eğitimler veriyoruz. Okul içinde, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılım sağlayarak öğrencilerimizin görev bilinci, takım çalışması becerilerinin gelişmesi için katkıda bulunuyoruz. Ayrıca arduino mikro işlemcisini ve çevre birimlerini kullanarak çeşitli uygulamalar, robotlar, günlük hayatı kolaylaştıracak makineler tasarlıyoruz.