Maker Hareketi – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım

Maker Hareketi


ERA Kolejleri, İnovatif Eğitim Sistemi yaklaşımı ile, öğrencilerinin öğrenmiş oldukları bilgileri “MAKER” kültürü ile birleştirerek eğitimin sadece kitaplarda kalan salt bilgiler olmaktan çıkartarak günlük hayatın içine de çekmektedir.

Maker Hareketi, temel felsefesini hayatın herhangi bir alanında, herhangi bir ihtiyaca, soruna kendi öğrenmiş olduğu bilgilerle, hayal dünyası ve yeteneği ölçüsünde çözümler bulmak, ürünler geliştirmek olarak tanımlanabilir. Burada kişiler kendi hayal dünyasıyla sınırlıdır.
ERA Kolejleri, uygulamış olduğu Maker Eğitimleri çerçevesinde öğrencilerini günlük hayatın sorunları ile baş başa bırakır, onlara farklı materyallerle nasıl çözümler bulmaları gerektiği konusunda zihin açıcı yönlendirmeler yapar. Burada o sorunu çözmek, farklı ürünler tasarlamak sadece öğrencinin hayal gücüyle orantılıdır. Öğrencilerden ARTSTEM eğitim felsefesini kullanarak birçok farklı alandan öğrenmiş oldukları bilgilerin de kullanılması istenir.

ERA MAKERS, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde okullarımızda bulunan TEKNOLOJİ VE TASARIM atölyelerimizde, öğrencilerin ufuk açıcı projelerini destekler ve onların farklı platformlarda yer almasını, ürünlerini sunmasını ve kendi ürünlerinin geliştirmelerini sağlar.