Hakkımızdaold – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım

Bir Era Öğrencisi;

1- Önce, öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu öğrenir.
2- Kazandığı bilgi ve becerinin hayat boyu kendisini mutlu edeceği bilinciyle gelecek kaygısı duymaz.
3- Bilimsel düşünen, aydın, özgüveni gelişmiş, ekip içinde inisiyatif kullanabilen, girişimci ve yenilikçi bir birey olmak için çalışır.
4- Gelecekte tercih edeceği mesleğini sever, verdiği hizmete ihtiyaç duyan insanlara karşı saygı vazgeçilmez düsturudur.
5- Edindiği bilgileri gelecekte yer alacağı sektörün sosyal ekonomik gelişimine katkıda bulunmak için kullanır.
6- Mezun olduktan sonra öğrenimini bir üst düzeyde sürdürmeyi ya da Türk ve Dünya ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşlarda her seviyede görev almayı hedefler.

Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

ERA Kolejleri, bilginin öğrencinin zihninde bir kişisel disiplin anlayışı ile başarıya dönüştürülmesini eğitim sisteminde sorgular.
ERA Kolejleri, bilgi edinmeyi öğrencinin iç dünyasında bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir ilgi alanına dönüştürebilen bir keyif aracı olarak ele alır ve davranış modeli eğitimde positivitedir.
Eğitimi, kayıtsız ve şartsız insanoğlunu doğruya yönelten bir ışık olarak kabul eder.
Eğitimi sadece iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine değil; bireylerin rasyonel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek, bilgi ve öz güvenlerinin artırılması ana prensibiyle değişime yatkın bir sistem olarak kurgular.
Eğitimde yaratıcılık ve inovasyon eğitmenler, idareciler, veliler ve öğrenciler için vazgeçilmezdir.
Evrensel etik prensipleri kabul eder, tüm yerel gelenek ve inançlara saygılıdır.almayı hedefler.

İNSAN KAYNAKLARI

ERA Kolejleri olarak insanın en önemli kaynağımız olduğunun farkındayız.

Tüm İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetlerimiz merkez İK Departmanımız ve çözüm ortağımız olan İNSAN KAYNAKLARI ÜSSÜ Eğitim ve Danışmanlık firmasıyla birlikte profesyonelce yürütülmektedir.

Öğretmenlerimiz bilgiyi aktaran değil, öğrenciye öğrenme yolculuğunda rehberlik eden kişilerdir ve bu kişiler geleceğin Z kuşağı çocuklarını yetiştirecek bir kadronun parçasıdır.

Diğer tüm idari pozisyonlarımız öğretmenlerimizin işlerini daha etkili yapabilmeleri için altyapı çalışmalarını hazırlayan, uygulayan ve yöneten destek kadrolarımızdır.

Tüm kadrolarımızın amacı;

 • Teknolojiyi eğitimin merkezinde kullanan,
 • Bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Özgüveni yüksek,
 • Rasyonel düşünme yetenekleri gelişmiş,
 • Başarıyı hedefleyen,
 • Karar verebilen,
 • Yaşadığı çevreye duyarlı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Farkındalıkları yüksek,
 • Atatürk İlkeleri’ne ve Cumhuriyet’e bağlı,
 • Dünya ve ülke sorunlarına karşı duyarlı,
 • Tüm yerel gelenek ve inançlara saygılı,
 • Teknoloji ve medya okuryazarı,
 • Sanat ve sporsal gelişmeleri takip edip uygulayan,
 • Kültürünün ve değerlerinin savunucusu
  ERA Kuşağı çocukları yetiştirmektir.Kurumumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız 8 ana fonksiyonda toplanmıştır.
  1. Organizasyonel Gelişim Süreçleri
  2. İşe Alım Sistemi
  3. İş Hukuku ve Bordrolama
  4. Çalışan Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  5. Performans Yönetim Sistemi
  6. Ücret Yönetim Sistemi
  7. Kariyer ve Yetenek Yönetimi
  8. Çalışan Memnuniyeti Çalışmaları1.Organizasyonel Gelişim Süreçleri :
  Era Kolejlerinde belirlenen organizasyon şemamız doğrultusunda tüm pozisyonlarımızın iş analizleri yapılmış ve görev tanımları yazılı hale getirilmiştir. Yıllık norm kadro sayıları doğrultusunda gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmaları sürekli İK departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir
  2.İş Başvuruları ve İşe Alımlar:
  Era Kolejlerine yapılan iş başvuruları İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından değerlendirmeye alınır.
  Tüm iş başvuruları, kariyer.net, yenibiriş.com ve secretcv.com sitelerinde bulunan ilanlarımız üzerinden yapabileceği gibi aşağıda bulunan başvuru formu üzerinden veya ik@erakolejleri.k12.tr adresine CV gönderilerek yapılabilmektedir.
  Öğretmen Adaylarımız İçin Başvuru Süreci;

  CV si incelenen adaylardan uygun bulunanlar İK departmanı tarafından görüşmeye davet edilir. İK Görüşmesi olumlu olan adaylar ikinci görüşme için Zümre Başkanına yönlendirilir. Zümre ile yapılacak görüşmede tüm öğretmen adaylarından branşı ile ilgili 10 dakikalık bir sunum istenir.2. görüşmede olumlu bulunan adayla son olarak görev yapacağı Okul Müdürü ile görüşür. Olumlu bulunan adaylara İK departmanı tarafından iş teklifi yapılır.
  Teklif sonrası gerekli SGK giriş işlemleri yapılan aday Oryantasyon Eğitimine tabii tutulur. Eğitim sonrası görevine başlar


  Diğer İdari Kadrolarımız İçin Başvuru Süreci;

  CV si incelenen adaylardan uygun bulunanlar İK departmanı tarafından görüşmeye davet edilir. İK Görüşmesi olumlu olan adaylar ikinci görüşme için ilgi bölüm/okul yöneticisine yönlendirilir. Olumlu bulunan adaylara İK departmanı tarafından iş teklifi yapılır. Teklif sonrası gerekli SGK giriş işlemleri yapılan aday Oryantasyon Eğitimine tabii tutulur. Eğitim sonrası görevine başlar

  3.İş Hukuku ve Bordrolama
  Tüm çalışanlarımıza oryantasyon eğitimi esnasında iş hukuku ile ilgili eğitim verilir ve yasal hakları anlatılır. Her ay sonu düzenli olarak ücret pusulaları çalışanlarımıza imzalatılır ve tüm sorularına diledikleri zaman cevap alabilirler.

  4. Çalışan Eğitim ve Gelişim Yönetimi
  Tüm çalışanlarımızla her yıl iş analizi görüşmeleri yapılır ihtiyaç duydukları yetkinlikler belirlenir ve analiz edilir. Belirlenen gelişim alanları yıllık eğitim planına dahil edilir. Hazırlanan Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda İK Departmanı tarafından eğitimler organize edilir. Eğitim sonrası gerekli davranış değişikliği ölçme çalışmaları yapılır ve sonuç raporları hazırlanır.

  5. Performans Yönetim Sistemi
  Tüm çalışanlarımız için her dönem başında kendilerinden beklenen performans kriterleri belirlenir. Çalışanlara duyurulur. Belirlenen dönem sonunda karşılıklı görüşme ile veya 360 derece sistemi kullanılarak çalışanın beklenen hedeflerin ne kadarını karşıladığı ölçülür.
  Performans değerlendirme sisteminden alınacak sonuçlar eğitim, kariyer, ücret, ödül ceza ve işten çıkış alanlarında veri olarak kullanılır.

  6. Ücret Yönetim Sistemi

  Kurumumuzda Öğretmenler ve İdari Kadrolar için olmak üzere iki ayrı ücret bantı uygulamamız vardır. Ücret sklalarımız eğitim ve tecrübe durumuna göre hazırlanmış olup piyasa koşulları göz önüne alınarak her yıl revize edilmektedir.

  7. Kariyer ve Yetenek Yönetimi
  Kolejlerimizde oluşacak yönetsel kademedeki pozisyon açıklarının öncelikle içerden doldurulması hedeflenmektedir.
  Bu doğrultuda her yıl performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer havuzu oluşturulur. Havuza alınan adaylarda bulunması gereken yetkinlikler belirlenerek gerekli gelişim programları düzenlenir. Gelişim programlarını başarıyla tamamlayan adaylar için yönetimin onayı ile atamaları yapılır.

  8.Çalışan Memnuniyeti
  Her yıl yönetimin ve çalışanların birbirlerinden beklentilerinin tespit edileceği kurum kültürüne uygun memnuniyet anketi soruları hazırlanır. Çalışanlara ve yöneticilere anketin amacı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili özel davranış eğitimleri verilir. Anket sonuçları şeffaf bir şekilde tüm çalışanlarla paylaşılır onların desteği alınır.

  Olumsuz sonuçları kurumun içselleştirmesini sağlanır, düzeltmeleri için etkili eylem planları hazırlanır.
  Anket doldururken ismini saklamaya çalışan kişiler değil, kurumunu geliştirmek için fikir üreten çalışanlarımız ile tüm olumsuzlukların iyileştirilmesi yoluna gidilir.

  Era Kolejleri İnsan Kaynakları Departmanı