İlkokul – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım


İlkokul

Derse Katılımları HARİKA


Akademik gelişim programımızda öğrencilerimizin MEB müfredatları doğrultusundaki kazanımları tam öğrenme modeliyle birlikte tematik yaklaşımlar metodu kullanılarak uygulanır. Bu yaklaşım ile çocuklarımızın keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerilerini ve derslere olan ilgilerini arttırarak derse katılımlarını sağlarız.

Bütünsel Gelişimleri HARİKA


Era Mind Studio Programı, her bir çocuğu kendi gelişim süreci ve hızı doğrultusunda destekler. Çocuklarımızın çok yönlü bütünsel gelişimini bilimsel test ve uygulamalarla analiz ederek, potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için tüm engelleri ortadan kaldırır. Temel ilkemiz olan gelişim ilkesini, fiziksel, psikomotor, sosyal ve zihinsel açıdan destekleyen bu program ile fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve akademik olarak performanslarını özel tasarlanmış stüdio ortamında en iyi şekilde gösterebilirler. Haftalık olarak hazırlanan programda dikkat ve odaklanma becerilerinin yanında görsel, işitsel, duygusal işlevlerini artırmaya yönelik egzersizlerle beyinlerinde yeni yapılar oluştururlar.

Özgüvenleri HARİKA


Psikolojik gelişim ve evrensel değerler programıyla çocuklarımızın eleştirel düşünme becerileri, sosyal gelişimleri, takım çalışması yeteneği, öz güven, iletişim ve ikna becerileri ile evrensel ve toplumsal değer yargılarının gelişimini hedefleriz. Aylık olarak planladığımız kampüs içi ve dışı etkinlikleriyle çocuklarımızın beden ve ruh sağlıklarının dengeli bir şekilde gelişimi için çeşitli test ve envanterlerle raporlamalar yaparız. Program dahilinde sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımseverlik, demokrasi ve özgürlük, inovasyon, empati ve çevre bilincini kapsayan birbirinden farklı sosyal sorumluluk projelerini birlikte planlar ve gerçekleştiririz.

Yabancı Dil Becerileri HARİKA


CEFR Uyumlu (Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini) esas alarak hazırlanan yabancı dil programıyla, çocuklarımıza dil becerilerini en etkin şekilde kazandırmayı hedefleriz. Communicative Approach metodu sayesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 4 aşamada geliştirerek donanımlı ve vizyoner tam bir dünya vatandaşı olarak eğitimlerini tamamlarlar.

İletişim Becerileri HARİKA


Sanatsal ve sportif etkinlikler programımızın amacı çocuklarımızın yaşam becerileri, üç boyutlu düşünme becerileri, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimi, iletişim ve ifade becerileri, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimi ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmaktır. Okullarımızda sanatsal ve sosyal etkinlikler programını, onların yaratıcı tarafının ortaya çıkartılmasına yarayan önemli bir süreç olarak görür ve akademik bir modelle de tüm branş dersleri ile sanatsal-sosyal etkinlikler programını ayın değerleri temasıyla birleştiririz.