LGS sonuçlarının açıklanması ve ardından gelen tercih dönemi sonrasında yerleştirme heyecanı devam etmekte. Her ne kadar sınav geçmiş, tercih dönemi bitmiş olsa da kaygı hem aileler için hem de çocuklar için hala devam etmektedir. Bu süreçte ailelerin LGS öncesinde olduğu kadar sonrasında da çocuğuna olan yaklaşımının önemi büyüktür. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bir de yerleştirme sonuçlarını bekleyen siz ailelerin kaygılı, stresli, eleştirel ve katı bir tutumdan uzaklaşarak daha olumlu, yapıcı ve motive edici bir tutum sergilemeniz çocuğunuzun duygularını yönetmesinde ona daha yardımcı olacaktır. Bu süreçte mümkün oldukça çocuğunuzu kaygılı ve stresli ortamlardan uzaklaştırarak her zaman ona olan sevginizi ve desteğinizi çocuğunuza hissettirmelisiniz. Aksi bir şekilde kaygılı, eleştirel ve katı bir tutum sergilerseniz çocuğunuzun hali hazırda var olan kaygısının artmasına neden olacağı gibi aynı zamanda da kendisine olan güveni azalacaktır. Kendini sınav sonucuna göre değerlendirildiğini hisseden çocukların değersizlik ve yetersizlik duyguları ile birlikte kendilerine olan güvenleri zedelenir ve öz saygıları düşük olur. Olumsuz ve karamsar tutumlarınız ise onların dünyasında kaygı ve korku yaratır.

 

– Siz ebeveynler olarak öncelikle çocuğunuzun sınav sonucu ne olursa olsun çocuğunuzun göstermiş olduğu çabasından dolayı çocuğunuzu takdir edin.

– Çocuğunuzun kaygılarını paylaşın ve empati kurarak kendisine yardımcı olun

– Sınav sonucuna odaklanıp, sürekli hangi okula gireceği hakkında konuşmak çocuğunuzun strese girmesine neden olacağı gibi aynı zamanda kaygısını da arttıracaktır bunun yerine bu süreçte kendinizi ve çocuğunuzu ödüllendirin. Çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz önemli zaman dilimleri yaratın. Kısa bir tatile çıkın. Çocuğunuza verebileceğiniz en önemli hediye sizinle geçireceği zaman dilimleri ve ona karşı olan ilginizdir.

– Çocuğunuzun başarısını başkaları ile olumlu ya da olumsuz kıyaslamayın. Başkalarının yanında çocuğunuza karşı aşırı övgü ve eleştiride bulunmaktan kaçının.

– Çocuğunuza karşı objektif ve yapıcı bir tavır sergileyin

– Her türlü sonuca hazırlıklı olun ve sonuç ne olursa sakin ve çözüm odaklı davranın.

 

Kısacası Siz ebeveynler olarak çocuklarınızın sınav sonucu, akademik başarısı ne olursa olsun her zaman her koşulda onlara karşı desteğinizi ve sevginizi hissettirin. Sınav sonucuna bağlı olmadan her koşulda ailesinden sevgi ve destek gören, kararlarına saygı duyulan bir ailede yetişen çocuk; başarılı, kendine güvenen, mutlu ve kendi kararlarını alabilen bir birey olarak hayata atılacaktır. Çocuklarınızın gerçek mutlulukları için başarısızlıkların da ve başarılarında her zaman yanlarında olun.