Ortaokul – Era Kolejleri | Eğitimde Rasyonel Açılım


Ortaokul

Derse Katılımları HARİKA


Akademik gelişim programımızda öğrencilerimizin MEB müfredatları doğrultusundaki kazanımları tam öğrenme modeliyle birlikte tematik yaklaşımlar metodu kullanılarak uygulanır. Bu yaklaşım ile çocuklarımızın keyifle öğrenebilecekleri bir ortamda düşünme becerilerini ve derslere olan ilgilerini arttırarak derse katılımlarını sağlarız.

Analiz ve Sentez Yetenekleri HARİKA


360 derecelik bakış açısıyla hazırladığımız ve sürecin içine öğrenci-veli-öğretmen üçlüsünü de dahil ettiğimiz LGS hazırlık programımızla çocuklarımızın yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme ve sonuçları tahmin etme gibi yeterliliklerini nitelikli yayınlarımızla ölçerek ders kazanımlarını tespit ederiz. 49 yıllık deneyime sahip olan eğitimci ve yayıncı kadromuz ile LGS alanındaki uzmanlığımız, öğrencilerimize ayrıntılı bir sınava hazırlık programı sunar.

İlgi ve Yetenekleri HARİKA


Sanatsal ve sportif etkinlikler programımızın amacı çocuklarımızın yaşam becerileri, üç boyutlu düşünme becerileri, duygusal ve sosyal zekalarının gelişimi, iletişim ve ifade becerileri, kişisel gelişim ve öz disiplin becerilerinin gelişimi ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmaktır. Okullarımızda sanatsal ve sosyal etkinlikler programını, onların yaratıcı tarafının ortaya çıkartılmasına yarayan önemli bir süreç olarak görür ve akademik bir modelle de tüm branş dersleri ile sanatsal-sosyal etkinlikler programını ayın değerleri temasıyla birleştiririz.

Yabancı Dil Becerileri HARİKA


CEFR Uyumlu (Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesini) esas alarak hazırlanan yabancı dil programıyla, çocuklarımıza dil becerilerini en etkin şekilde kazandırmayı hedefleriz. Communicative Approach metodu sayesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 4 aşamada geliştirerek donanımlı ve vizyoner tam bir dünya vatandaşı olarak eğitimlerini tamamlarlar.

Özgüvenleri HARİKA


Psikolojik gelişim ve evrensel değerler programıyla çocuklarımızın eleştirel düşünme becerileri, sosyal gelişimleri, takım çalışması yeteneği, öz güven, iletişim ve ikna becerileri ile evrensel ve toplumsal değer yargılarının gelişimini hedefleriz. Aylık olarak planladığımız kampüs içi ve dışı etkinlikleriyle çocuklarımızın beden ve ruh sağlıklarının dengeli bir şekilde gelişimi için çeşitli test ve envanterlerle raporlamalar yaparız. Program dahilinde sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımseverlik, demokrasi ve özgürlük, inovasyon, empati ve çevre bilincini kapsayan birbirinden farklı sosyal sorumluluk projelerini birlikte planlar ve gerçekleştiririz.

Teknoloji ile Uyumları HARİKA


Bizler için üreten insanları yetiştirmek; inovasyon, teknoloji okuryazarlığı ve girişimcilik becerilerini geliştirebilmeleri için çocuklarımıza yetenekleri doğrultusunda kendilerini bulacakları imkanlar sağlamaktır. Hayal gücünün önemli bir yer kapladığı yeni nesil teknolojiler, kodlama ve maker eğitimleri gibi faaliyetleri kapsayan 21. Yüzyıl becerileri programı ile çocuklarımız teknolojik başarısı yüksek bireyler olarak eğitimlerini tamamlarlar.