VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

, ,

 

Geçmişten günümüze başarıya giden yolda öğrencilerden beklenen tek şey çok çalışmaktır. Peki, çalışmak tek başına yeterli midir? Deneme sınavları sonrasında birçok öğrenciden duyarız benzer cümleleri; “Her gün saatlerce çalışıyorum fakat istediğim gibi geçmiyor şu denemeler, istediğim sonuçları bir türlü alamıyorum. Nerde hata yapıyorum anlamıyorum.” Bu durumdaki öğrenciler gerçekten de her gün saatlerce konular çalışıyor, testler çözüyor olabilirler fakat gerçekten doğru şekilde mi çalışıyorlar ya da çalışırken doğru yolu mu kullanıyorlar acaba? Aslında asıl önemli olan çalışmak değil; verimli/etkili çalışmaktır. Verimli çalışmak ise öğrencinxin önceden belirlediği hedefleri ve saptadığı öncelikleri doğrultusunda zamanını programlı bir şekilde kullanmasıdır. Verimli çalışma tekniklerini kavramış ve çalışma düzenini bu teknikler üzerine programlamış bir öğrenci başarıya kolaylıkla ulaşabileceği gibi dinlenmeye, eğlenmeye, ailesine ve hobilerine vakit ayırmakta zorlanmayacaktır.

 

Verimli ders çalışma tekniklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 • Verimli ders çalışmak zamanı iyi planlamak ve etkin bir şekilde kullanmakla mümkündür. Bunun için de haftalık ders programı hazırlanmalıdır.
 • Ders çalışacağımız mekân ve günün en verimli olunan saatleri belirlenmelidir. Mümkün olduğunca her gün aynı mekânda ve hatta aynı ya da birbirine yakın saat aralıklarında ders çalışılmalıdır. Bu durum ders çalışmamızı kolaylaştıracak ve dikkatimizi üst seviyelere çekecektir.
 • Ders çalışacağımız ortam ne fazla soğuk ne de fazla sıcak, iyi havalandırılmış, iyi ışıklandırılmış ve gürültüden uzak olmalıdır. Bu detaylar kısa vadede motivasyonumuzu ve dikkatimizi arttıracak, uzun vadede de başarıya ulaşmada önemli roller oynayacaktır.
 • Masa başında oturarak ders çalışılmalıdır. Yatarak ya da uzanarak ders çalışmak dikkati dağıttığı gibi öğrenmeyi de olumsuz etkileyeceğinden tercih edilmemelidir.
 • Çalışma odamızda ya da masamıza oturduğumuzdaki görüş alanımızda resim, poster, afiş, televizyon, bilgisayar, oyuncak, yiyecek gibi dikkatimizi dağıtabilecek unsurların yer almamasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışma masası sadece ders çalışmak için kullanılmadır. Bu durum çalışma masasına oturduğumuzda bizi ders çalışmaya koşullayacaktır. Ders dışında herhangi bir aktivitenin aynı masada yapılması bu koşullanmanın oluşmasına izin vermeyebilir.
 • Ders çalışırken müzik dinlemek ya da televizyon seyretmek verimli ders çalışmamıza mani olacaktır çünkü zihnimiz iki işi aynı anda aynı mükemmellikle yapamaz.
 • Ders çalışmaya başlamadan önce çalışma esnasında gerekli olabilecek tüm araç gereçlerin önceden temin edilmesi ve el altında bulundurulması daha sonra ihtiyaç duyulduğunda bizi onları aramaktan kurtaracak ve dikkatimizin dağılmasını engelleyecektir.
 • Derslerin ve konuların içerik ve özelliklerine göre farklı çalışma metotları kullanılmalıdır fakat genel olarak, özellikle sözel dersler için, yazarak ders çalışmanın öğrenmeyi daha kalıcı kıldığı bilinmektedir.
 • Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeli, bunları açık ve net bir şekilde tanımlamalı, bu hedeflere ulaşabileceğimize inanmalı ve onlara ulaşma noktasında günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlar hazırlamalıyız.
 • Motivasyonumuzu arttırması açısından kısa ve uzun vadedeki başarı hedeflerimizi her zaman görebileceğimiz bir yere büyük puntolarla yazmamız etkili olabilir.
 • Ders çalışma sürelerini çok uzun veya çok kısa tutmamaya çalışmalıyız. Ortalama 45-50 dakikalık bir oturumluk çalışmadan sonra 10-15 dakikalık molalar verilmelidir. Bu molalarda yapılan aktiviteler dikkatle seçilmelidir. Örneğin bilgisayar, televizyon gibi karşısından kalkması oldukça zor olan aktiviteler seçilmemelidir.
 • Dersler sayısal (matematik, fizik, kimya gibi) ve sözel (tarih, edebiyat, coğrafya gibi) dersler olarak iki gruba ayrılabilir ve çalışılacak olan ders ve konular belirlenirken aynı gruptan iki farklı dersin ardı ardına çalışılmamasına dikkat edilmelidir. Bir sayısal bir sözel ya da tam tersi bir sıra ile çalışılmalıdır. İki benzer ders ve konunun ardı ardına çalışılması zihni çok daha fazla yoracaktır.
 • Çalışma oturumları sonları ve gün sonlarında yapacağımız konu tekrarları, haftalık ve aylık olarak yapacağımız düzenli genel tekrarlar konuları etkin, kalıcı bir şekilde öğrenmemizi sağlayacağı gibi öğrenilen konuların unutulmasını da zorlaştıracaktır.