2020 LG MATEMATİK DERSİ SORU YORUMLARI

 

LGS 2020 matematik soruları beklendiği gibi birinci döneme ait 3 üniteden geldi. Sorular işlem becerisini, yorum yapma gücünü ölçen; muhakeme ve analiz yeteneğini ön planda tutan sorular olarak dikkat çekti. Sınav genel olarak zora yakın bir sınavdı.

Milli Eğitim Bakanlığının yıl içerisinde yayınladığı örnek sorular ve il çalışma sorularına benzer sorular bu sınavda öğrencilerin karşısına çıktı. Sorular işlem ağırlıkları ile dikkat çekmelerinin yanısıra, ağırlıklı olarak soruyu çok iyi anlamayı da ön planda tutan sorulardı. Soruların büyük çoğunluğundan şekillerden yararlanmak gerekliydi.

20 soru içerisinde ciddi seviyede seçici özelliğe sahip 4 tane soru varken, öğrencilerin daha rahat çözebileceği soru sayısı yaklaşık 3 kadardı.

Soruların konulara dağılımı genel olarak şu şekildeydi;

  • Çarpanlar ve katlar başlığından 3 soru,
  • Üslü ifadeler başlığından 4 soru,
  • Kareköklü ifadeler başlığından 3 soru,
  • Veri analizi başlığından 3 soru,
  • Cebirsel ifadeler başlığından 4 soru,
  • Olasılık başlığından 3 soru.

Soru çıkan üniteler içerisinde aralarında asal sayılar ve gerçek sayılar başlıklarından bu yıl soru sorulmadı.

Yıl içerisinde Deneme sınavlarımızı özenle takip etmiş, soru bankalarımızı dikkatle bitirmiş öğrencilerimiz bu tarz sorulara alışkın olduklarından diğer arkadaşlarına göre daha rahat bir sınav süreci geçirmiş olduklarını tahmin etmekte ve gözlemlemekteyiz.