2020 LGS FEN BİLİMLERİ DERSİ SORU YORUMLARI

 

2020 LGS’deki fen bilimleri soruları müfredat ve meb kazanımlarına uygunluk göstermektedir. Sınav, bilgiyi yorumlama gücünü ölçen sorular yanında deney ve gözlem sonuçlarını yorumlamayı gerektiren sorular da içermektedir. Bilgi hakimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu görümektedir. Görsel olarak zengin olan soruların, deneysel düzeneklerin  ve günlük yaşam örneklerinin kullanıldığı, yorum yapabilme becerisinin ölçüldüğü tablo ve grafikler içermektedir. Konu dağılımı dengelidir ve çelişkili soru bulunmamaktadır. Soru ve seçeneklerin rahatlıkla anlaşılabileceği ve net ifadeler içerdiği görülmektedir. Sorular kaynaklarımızda yer alan sorular ile oldukça benzerlik göstermektedir.