2020 LGS İNGİLİZCE SORU DAĞILIMI

 

Soruların konulara dağılımı şu şekildeydi;

  • Friendship ünitesinden 2 soru,
  • Teen Life  ünitesinden 2 soru,
  • In the Kitchen  ünitesinden 2 soru,
  • On the Phone  ünitesinden 2 soru,
  • The Internet ünitesinden 2 soru.

2020 LGS İngilizce soruları, 2019 LGS ile ve MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir.

Bu yıl İngilizce sorularında en çok dikkat  çeken özellik; soruların yoğun şekilde okuma ve anlama bilgisi üzerine olmasıdır. Sınavdaki 9 soru okuma ve anlam bilgisini ölçmekte, bir soru da grafik okuma üzerinedir. Olumsuz soru kalıpları yine geçen yıl olduğu gibi dikkat çekmektedir.

İngilizcedeki sarmal eğitim yöntemine göre; 4. sınıftan bu yana öğrencilerin öğrenmiş oldukları School Rules (okul kuralları) konusundan sorulan soru The Internet ünitesinde öğrendikleri Internet Safety Rules (Internet Güvenlik Kuralları) ile ilişkilendirilmiş ve bu konudan soru yöneltilmiştir.

Genel itibarıyla 2020 LGS İngilizce sınavı olması gerektiği gibiydi ve dikkatli okumayı gerektiriyordu diyebiliriz.