2020 LGS TÜRKÇE SORU DAĞILIMI

Soruların konulara dağılımı şu şekildeydi;

  • Sözcükte Anlam başlığından 1 soru,
  • Cümlede Anlam başlığından 1 soru,
  • Paragrafta Anlam başlığından 6 soru,
  • Akıl Yürütme – Mantık ve Muhakeme başlığından 6 soru,
  • Fiilimsi başlığından 1 soru,
  • Cümlenin Ögeleri başlığından 1 soru,
  • Yazım Kuralları başlığından 1 soru,
  • Noktalama İşaretleri başlığından 1 soru,
  • Söz Sanatları başlığından 1 soru,
  • Yazı Türleri başlığından 1 soru.

2020 LGS Türkçe soruları, 2019 LGS ile ve MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir.

Türkçe sorularında dilbilgisi konularında çıkan soruların miktarının az olduğu, anlam sorularının çok olduğu görülmektedir.

Sınavda seçici nitelik taşıyan sorular da yer almaktadır. “Yapay zekâ” ile ilgili olan grafik yorumlama sorusu, “hibrit araçlarla” ilgili olan bilgi – görsel eşleştirme sorusu, “müzik grubu” ile ilgili olan zekâ sorusu seçici nitelikte sorulardır.

Türkçede yer alan akıl yürütme, mantık – muhakeme soruları ve ağırlıklı anlam bilgisi soruları ile ezber bilgilere sahip olma değil; düşünme, yorum yapma becerisi kazanma, olaylar, durumlar arasında sebep – sonuç ilişkisi kurma, verilerden sonuca ulaşma, grafik, görsel yorumlama becerisi kazanma amaçlanmaktadır.

Dikkat çeken bir diğer husus da bazı sorularda terimleri kullanmadan bilginin sınandığıdır. Mesela yazı türleri ile ilgili olan soruda, söz konusu metnin türü olan “deneme” terimi kullanılmadan yazının türünün ne olduğu açıklamalı bir şekilde sorulmuştur.

Yine 2019 LGS ve örnek sorularda olduğu gibi öncüllü sorular da bulunmaktadır. Fiilimsi sorusunda önce kısa bir bilgi verilmiş, ardında sorusu sorulmuştur. Aynı durum cümlenin ögeleri sorusunda da karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, yine ezber bilgiler yerine, verilen bir bilgiden hareketle öğrencilerin sonuca ulaşma becerilerini geliştirmeleri amacına yöneliktir.

Genel itibarıyla 2020 LGS Türkçe sınavı çok zor olmamakla beraber çok kolay da olmayan; dikkat eden, ayrıntıları gözden kaçırmayan öğrenciler tarafından zorlanılmadan çözülecek nitelikte bir sınavdır.