2020 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORU YORUMLARI

 

2020 Liselere Giriş Sınavında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden daha önce MEB tarafından yayınlanan kazanımlara uygun ve örnek sorular ile paralel tarzda sorular sorulmuştur. Sorular açık, net ve anlaşılır nitelikte olup öğrencilerin sorumlu olduğu ilk üç üniteye dengeli bir şekilde dağıtılmıştır.

 

Soruların konulara dağılımı şu şekildeydi;

  • Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3 soru,
  • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ünitesinden 4 soru,
  • Ya İstiklal Ya Ölüm! ünitesinden ise 3 soru.

Sorular kazanım ve beceri temelli olup, öğrencilerin bilgiyi yorumlama, okuduğunu anlama becerisini ölçmeye yöneliktir.

 

Soruların 2019 yılına göre daha seçici olduğu söylenebilir. Bazı sorular örneğin; Tanzimat Fermanı, fikir akımlarından Osmanlıcılık ile ilgili sorular bilgi ve yorum gücünü sentezlemeye yöneliktir. Bazı sorularda kavram bilgisine sahip olmak öğrencilerimize yardımcı olmuştur. Soru kalıplarının ve tarzlarının ise önceki yıllara benzer nitelikte olduğu görülmektedir.