LGS ADAYLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR

, , ,

 

2020 LGS’DE YAPILAN SON DEĞİŞİKŞİKLİKLER

 • LGS soru konu kapsamı; 2019-2020 öğretim yılı 8. Sınıfın birinci dönem konuları olarak belirlenmiştir.
 • Sınava tüm öğrenciler kendi okullarında (sınav esnasında bulunan gözetmen öğretmenler başka okullardan sınav için görevlendirilmiş olacaktır.)
 • Okulların tamamı Covid-19 salgını nedeniyle dezenfekte edilecek, bina girişlerinde ve sınıflarda dezenfektanlar bulunacaktır.
 • Covid-19 salgını önlemi olarak sosyal mesafeye dikkat edilerek öğrenciler sınav binalarına ve salonlarına alınacak olup oturma düzenleri sosyal mesafeye dikkat edilerek ayarlanacaktır.
 • Sınav görevlileri ve öğrencilere ücretsiz maske temin edilecektir. (öğrenciler sınav anında istedikleri zaman maskelerini çıkartabileceklerdir)
 • Covid-19 salgını önlemi olarak öğrencilerin yakınları okul bina ve bahçelerine alınmayacaktır.
 • Sınava giriş bilgileri (sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı tedbir hizmeti gibi) sınavdan en az 7 gün önce e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilecektir.
 • Öğrencinin fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından mühürlenerek sınav günü adayın sınava gireceği salon ve sırada hazır bulunacaktır. (adayların sınava giderken herhangi çıktı almasına gerek yoktur.)

 

LGS ADAYLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN KURALLAR VE SINAVIN UYGULANMASI

 • Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci bölüm 30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır.
 • Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00’da, sınava girecekleri binada (kendi okullarında) hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Sınav aynı gün içerisinde iki bölüm halinde; ilk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 80 dakika olmak üzere uygulanacaktır.
 • Sınavda öğrencilere Sözel Bölümde, 8’inci sınıf birinci dönem konularından Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden 10’ar adet olmak üzere 50 soru, Sayısal Bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden 20’şer adet olmak üzere 40 soru yöneltilecektir.
 • Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler sınavdan en az 7 gün önce e-okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edilecektir.
 • Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini bulundurmalıdır.
 • Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
 • Öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
 • Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
 • Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.
 • Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen öğrencilerin sınava katılımları sağlanacaktır anacak ek süre verilmeyecektir.
 • Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrenciler sınav salonundan çıkış yapamayacaktır.
 • Öğrenciler, sınav esnasında e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilecek olan “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.
 • Öğrenci sınava başlamadan önce cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol etmeli, hata varsa salon görevlilerine söylemelidir.
 • Sınav öncesinde soru kitapçıkları kontrol edilmeli eğer eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini öğrenci istemelidir.
 • Sınava başlamadan önce mutlaka kitapçık türü doğru olarak işaretlenmelidir.
 • Sınav esnasında cevap kâğıdına kodlama yaparken dikkatli davranılmalı. Kodlama örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.
 • Sınavda 3 yanlışın bir doğruyu götüreceği unutulmamalıdır.
 • Son kontrollerle birlikte sınav bitiminde adaylar soru kitapçık ve cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır.
 • Yapılan açıklamalara göre 20 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                ERA KOLEJLERİ

                                                                                                       PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ