ERA KOLEJLERİ ERA AKADEMİ İLE ÖĞRETMENLERİNİ ÜST DÜZEYE TAŞIYOR!

 

ERA Kolejleri İnsan Kaynakları Uzmanı Dilan Ayhan:

 

Kurumlarınızda yer alan öğretmenleri nasıl belirliyorsunuz? Öğretmen politikanız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kurumsal işe alım sürecimiz İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülmektedir. İnsan Kaynakları tarafından öğretmenlerle yetkinlik bazlı mülakat görüşmeleri yapılmaktadır. Özellikle proaktif olma, öğrenci veli iletişimi, gelişim ve değişime açıklık, duygusal zeka, teknoloji odaklılık, öngörü yeteneği vb. bir çok yetkinlik ölçümü yapılıyor. Akademik olarak düzeylerinin ölçülmesi ve sınıf yönetimi noktasındaki yetkinlikleri ise Zümre Başkanları tarafından sistematik şekilde değerlendiriliyor. ERA Kolejleri, tüm öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkıda bulunacak faaliyetlere öncülük eder.

 

ERA Kolejleri öğretmenleri;

 • Genel akademik yetenek
 • Alan bilgisi
 • Öğretme ve öğrenme bilgisi
 • Öğretme deneyimi konularında planlı gelişim faaliyetleri ile desteklenir.

 

Kurum olarak öğretmenlerimizin değişen dünyada vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Sürekli okuyan, araştıran, değişen teknoloji ve koşullara karşı kendini sürekli yenileyen, yenilik ve gelişmelere açık, öğrencilerin karşılaştıkları problemleri tespit edebilen psikolojik ve fiziksel eksiklerinin olabileceğini düşünerek, bu sorunların çözümüne yönelik bilimsel yöntemler geliştirebilen öğretmenler yetiştiriyoruz.

 

Tüm ERA Kolejleri öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin yanında kişisel gelişimleri de bizim için önemlidir.

ERA Öğretmenleri;

 • Üst düzey düşünme becerilerine sahip adaylar arasından seçilir.
 • Mesleğini severek ve isteyerek yaptıkları hissedilir.
 • Türkçeyi kurallarına uygun ve anlaşılabilir bir biçimde kullanır.
 • Bireysel gücünün ve yetkinliğinin farkında olması konusunda eğitilir.
 • Stresle başa çıkma yolları konusunda desteklenir.
 • İletişim ve Koçluk Eğitimleri ile özgüvenleri arttırılır.
 • Zaman yönetimiyle ilgili stratejileri kullanması sağlanır.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kendileri ile sürekli paylaşılır.
 • Kişisel ve mesleki duyarlılıklarını artırmak için kültür ve sanat etkinliklerine yönlendirilir.
 • Bilimsel araştırma yapma konusunda her türlü destek sağlanır.
 • Sınıf içi ve dışı çalışmaları analiz edilerek öz değerlendirme yapmasına fırsat verilir.
 • Öğrenci, veli, öğretmen ve yönetici görüşlerinden yararlanılarak performansları hakkında yapıcı geri bildirimler verilir.
 • Okulu geliştirme çalışmalarında öğrencileriyle birlikte etkin rol alması sağlanır.
 • Diğer eğitimciler, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleriyle iş birliği içinde çalışmaları sağlanır.
 • Okuldaki sosyal, kültürel ve meslekî çalışmalara etkin biçimde katılması ve gerektiğinde liderlik yapması konusunda teşvik edilir.

 

 

 

Öğretmenlerinizin mesleki gelişimlerine yönelik akademik çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Öğretmenlerinize yönelik hangi programları uyguluyorsunuz?

ERA Akademi bölümümüz liderliğinde zümre eğitimleri planlıyoruz. Zümre eğitimlerinde öğretmenlerimizin alanında uzman kişilerle bir araya geldikleri sunumlar gerçekleştiriyoruz.

Ders bazlı kazanım etkinliklerini zümrelerde hazırlayıp derslerde uygulanmasını sağlıyoruz. Öğretmenlerin bu sayede birbirlerine deneyimlerini aktarmalarını, bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlıyoruz. Zümre başkanlarının düzenli yaptığı kampüs gezileri ile öğretmenlerimizin akademik alan gelişimlerini destekliyoruz.

 

Uygulamalı eğitim programları kapsamında bölüm başkanları öncülüğünde tüm öğretmenlerimiz zümrelerinde hazırlıklar yapıyor. Gelecekteki bireylerin yetişmesindeki en önemli şartın soru sormak olduğunu düşünüyoruz. Soru sormak, sorgulamanın başlangıcıdır. Sorgulayan bireyler geleceğe ve değişime daha hızlı adapte olurlar. Sorgulayan öğrenciler yetiştirmek kadar sorgulayan öğretmenlerin de kurumumuzda yer almasını önemsiyoruz.

 

Öğretmenlerimiz aldıkları soru yazma eğitimi ile sorular hazırlıyorlar. Bu soruları yayınlarımızda, sınavlarımızda ve ders içi uygulamalarda kullanıyoruz. Böylece öğretmenlerimiz akademik anlamda kendilerine katkı sağlamış ve gelişmiş oluyorlar.

 

Sürekli değişen ve gelişen teknoloji öğretmen profilini nasıl etkiliyor? Bugünün öğretmenlerinin öne çıkan özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Son dönemlerde teknoloji okullarda çok kullanışlı bir araç haline geldi. Öğretmenler, öğrenme deneyimini ve bilgiyi yaygınlaştırmak için teknolojiyi gün geçtikçe daha çok kullanmaktadır. Artık öğretmenler bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorlar.

 

Teknoloji kullanımı ile birlikte değişen öğrenci vizyonuna karşın öğretmenlerde değişime daha çabuk ayak uydurma konusunda kendilerini geliştirmekteler. Bugünün öğretmenleri artık öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını teşvik etmek, dijital çağın gereklerine uygun öğrenme yaşantıları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlamak ve geliştirmek, bilgi çağında çalışma ve öğrenme konusunda model olmak, öğrencilerinin mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılmasını desteklemek konusunda çalışmalar yapan vizyonerlerdir.

Öğretmenler farklı yaklaşım, yöntem ve tekniklerini kullanan ve değişik düzeylerde ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik farklı çözümler üreten bireyler haline gelmişlerdir.

 

Ülkemizde öğretmen yetiştirme politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Olumlu ve olumsuz yönleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Mevcut sistem gözlem üzerine ağırlık vermiş durumda. Oysa, öğretmenler daha çok uygulama alanlarında bulunmalı. Staj okullarındaki staj süreçleri uzatılabilir. Gözlem süresi kısaltılarak uygulama süresi artırılabilir.

 

Öğretmenlerin sisteme ve öğretime daha hazır hale gelebilmeleri adına ERA Kolejlerinde “Öğretmen Eğitim Atölyesi” programımız bulunmakta. Bu programımız sayesinde yetiştirmek üzere sistemimize dahil ettiğimiz özellikle son sınıf öğrencilerinin hem gözlem yapıp hem de okullarımızda zümre başkanının kontrolünde uygulama fırsatı bularak mesleğe yetkin bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz.

 

Programa dahil ettiğimiz öğretmen adaylarına akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemelerini sağlayan kurum içi eğitimler de düzenliyoruz. Dönem içerisinde kampüslerimizde yaptığımız ‘Öğretmen Eğitim Atölyesi’ programımıza katılıp tamamlayan adaylara ayrıca kurum olarak katılım sertifikası veriyoruz.

 

Öğretmen-okul ilişkisi nasıl olmalı? Bu kapsamda uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Okullarımızda motive eden yönetici anlayışını benimsiyoruz. Öğretmen, programın iyi bir uygulayıcısı aynı zamanda da kurumsal yönetim anlayışının iyi bir temsilcisi olmalıdır. Öğretmenin kurumsal aidiyeti başarıyı arttıran bir faktördür. ERA’da öğretmenlerin kendilerini bir çalışan olarak değil kurumun ayrılmaz bir parçası olarak görmelerini hedefliyoruz. Bu doğrultuda öğretmenlerimizin özel günlerinde onları hatırladığımızı ve önemsediğimizi gösteren çalışmalar yapıyoruz. Beklenti ve talepleri doğrultusunda eğitimler ve organizasyonlar düzenliyoruz. Onların geri bildirimlerini önemsiyoruz. Bu noktada her yıl çalışan memnuniyet anketleri yaparak iyileştirilmesi gereken alanları tespit ederek, onların daha mutlu çalışmalarını sağlamak üzere faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

 

Kurum içi iletişimi arttırmaya yönelik motivasyon etkinlikleri düzenleyerek öğretmenlerin bir araya gelmelerini kaynaşmalarını ve iletişimi arttırmayı sağlıyoruz. Öğretmeni nerede ve hangi noktada takip etmesi gerektiği konusunda da yöneticilere eğitimler düzenliyoruz.

 

Okulun gündemi ile öğretmenin gündeminin aynı olması adına toplantılar ve etkinlikler tasarlıyoruz. Temel noktanın, öğrenci gelişimini hedef alan öğretmen okul ilişkisinin başarılı bir şekilde yürümesini sağlamak olduğunu düşünüyoruz.